Графици за учебна 2019 - 2020 година

II СРОК

 

 ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  - II-срок-19-20.docx (36216)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ kont i klasni.PDF

ГРАФИК ЗА ИУЧ МАТЕМАТИКА/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 клас и 6 клас - ИУЧ.PDF

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ІІ-я ЧАС НА КЛАСА - CK.PDF

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП - BDP.PDF

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ - ФУЧ.PDF

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ - консултации.PDF

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И КАБИНЕТИ - кл.стаи и кабинети.pdf (205368)