Графици за учебна 2017 - 2018 година

II СРОК

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ klasni i kontrolni.PDF (181666)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ІІ-я ЧАС НА КЛАСА -  grafik CHK 2.PDF (137657)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП - grafik BDP.PDF (110706)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП - SIP.PDF (92680)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ - grafik konsultacii.PDF (174316)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И КАБИНЕТИ - кл.стаи и кабинети 16-17.pdf (198,6 kB)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК- programa 1-4 klas.PDF (214880)programa 5-7 klas.PDF (221747)