Графици за учебна 2018 - 2019 година

II СРОК

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА I И II СМЯНА - Grafik uchebni zanjatija.PDF (116244)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИУЧ 2018-2019график ИУЧ 5 и 6 клас.PDF (278544)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ Grafik kontrolni.PDF (188577)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ІІ-я ЧАС НА КЛАСА -  Vtori chas na klasa.PDF (145051)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП - Grafik BDP.PDF (101512)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП - vokalna grupa.PDF (91003)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ - Grafik konsultacii.PDF (176224)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И КАБИНЕТИ - 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК- programa 1-4 klas.PDF (230192),programa 5-7 klas.PDF (232678)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК - II-ср.docx (29,5 kB)