Графици за учебна 2018 - 2019 година

I СРОК

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА I И II СМЯНА - Grafik uchebni zanjatija.PDF (116244)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИУЧ 2018-2019график ИУЧ 5 и 6 клас.PDF (278544)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ІІ-я ЧАС НА КЛАСА -  

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП - 

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП - 

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ - 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И КАБИНЕТИ - 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК- programa 1-4 klas.PDF (230192),programa 5-7 klas.PDF (232678)