Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас

 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас

 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ: 21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 07.02.2018 г. – I - XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици) 01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици) 

29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)