ПРОЕКТ УСПЕХ 2012-2013 ГОДИНА

Снимки от представителните изяви на клубовете през 2012-2013 година

Image Hosted At MyspaceGens

Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGensImage Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens  Image Hosted At MyspaceGens

Image Hosted At MyspaceGens  Image Hosted At MyspaceGens

 

Image Hosted At MyspaceGensImage Hosted At MyspaceGensImage Hosted At MyspaceGens

 

 


Проект Успех 2012/2013

 

Ръководител на мажоретния състав - Поли Гънчева

 

 


Ръководител - Явор Гънчев