Проект Успех

Image Hosted At MyspaceGens

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции.


Клубове през учебната 2014/2015 година

Форма на ИКД Обхват Ръководител
Клуб "Аз и светът около мен" 3б клас Виолета Димитрова
Клуб "Аз и светът около мен" 3а клас Веселина Енева
Клуб "Аз, детето" 5а клас Златана Стойчева
Клуб "Аз, детето" 4а клас Стефка Манова
Клуб "Научи, направи, помогни" 5б клас Милка Желязкова
Клуб "Ние, изкуството и светът" 4,5,6 клас Славена Попова
"Моят свят" 2 а клас Недялка Георгиева
Клуб "Малкият творец" 2б клас Пенка Иванова
Клуб "Багатур" 6,7 клас Явор Гънчев

 


Клубове през учебната 2013/2014 година

Форма на ИКД Обхват Ръководител
Клуб "Аз и светът около мен" 2б клас Виолета Димитрова
Клуб "Аз и светът около мен" 2а клас Веселина Енева
Клуб "Аз, детето" 4а клас Златана Стойчева
Клуб "Аз, детето" 3а клас Стефка Манова
Клуб "Научи, направи, помогни" 4б клас Милка Желязкова
Клуб "Научи, направи, помогни" 4,5,6 клас Мариана Косева
"Моят свят" 1 а клас Недялка Георгиева
Клуб "Малкият творец" 1б клас Пенка Иванова
Клуб "Багатур" 6,7 клас Явор Гънчев

 


Клубове през учебната 2012/2013 година

Форма на ИКД Обхват Ръководител
Клуб "Аз и светът около мен" 1б клас Виолета Димитрова
Клуб "Аз и светът около мен" 1а клас Веселина Енева
Клуб "Аз, детето" 3а клас Златана Стойчева
Клуб "Аз, детето" 2а клас Стефка Манова
Клуб "Научи, направи, помогни" 4б клас Милка Желязкова
Клуб "Научи, направи, помогни" 4 и 5 клас Мариана Косева
"Арт студио" 4 в клас Недялка Георгиева
Клуб "Малкият художник" 4а клас Пенка Иванова
Клуб "Танцувай с мен" 7,6 клас Полина Гънчева
Клуб "Багатур" 6,7 клас Явор Гънчев


Галерия


Клубове през учебната 2011/2012 година

Форма на ИКД

Обхват Ръководител
Клуб "Искам да успея" 4 клас Виолета Димитрова
Клуб "Аз, детето" 2 клас Златана Стойчева
Клуб "Млад журналист" 5,6,7 клас Мариана Косева
Клуб "Бърза помощ" 4 клас Милка Желязкова
"Арт студио" 3 клас Недялка Георгиева
Клуб "Малкият художник" 3 клас Пенка Иванова
Клуб "Бадминтон" 5,6, клас Пенчо Ириков
Клуб "Моят край" 5,6,7 клас Румяна Сидерова
Клуб "Аз, детето" 1 клас Стефка Манова
Клуб "Моят край" 6,7 клас Танка Тачева

 


Училищен вестник "Свободен час"