ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2020-2021 ГОДИНА

 

Очакват ви учителите:

Надка Николова - начален учител

Виолета Димитрова - начален учител

Ваня Лазарова - начален учител

Павлина Радева - начален учител по английски език

Димка Маркова - учител по музика