Очакват ви учителите:

Златана Стойчева - начален учител

Златина Нейкова - начален учител

Мариета Ангелова - начален учител

Павлина Радева - начален учител по английски език

Димка Маркова - учител по музика