Ние полагаме основите - вие постигате мечтите си!

Колектив

   

Име презиме,фамилия

Длъжност

Славейка Георгиева Проданова 

директор

Светла Иванова Манолова

ЗДУД

Адриана Венкова Димова

старши учител общообразователен предмет

Ана Емилиянова Георгиева

логопед

Ангел Петков Катанов

старши учител общообразователен предмет

Ангелина Ганчева Нунева

старши учител І-ІV

Анна Господинова Стефанова

учител І-ІV клас

Ваня Дечкова Лазарова

учител І-ІV клас

Ваня Иванова Колева

старши учител І-ІV

Виолета Колева Атанасова

старши учител І-ІV клас - ЦДО

Виолета Пенева Димитрова

старши учител І-ІV клас

Даниела Донева Павлова

старши учител І-ІV клас - ЦДО

Димка Недялкова Маркова

старши учител общообразователен предмет

Златана Стоянова Стойчева

старши учител І-ІV клас

Златинка Стоянова Нейкова

старши учител І-ІV клас

Зоя Янкова Колева

учител І-ІV клас

Камелия Иванова Димитрова

учител І-ІV клас

Лъчизара Петева Чобанова

старши учител I-IV клас - ЦДО

Мариета Динкова Ангелова

учител І-ІV клас

Мария Атанасова Шидерова

старши учител общообразователен предмет

Мария Вълчева Георгиева

старши учител, ресурсен

Мария Михайлова Колева

старши учител общообразователен предмет

Милена Ангeлова Димитрова

старши учител общообразователен предмет

Милка Иванова Славова

учител общообразователен п-т

Надка Атанасова Николова

старши учител I-IV клас

Недялка Добрева Ленова -                  

старши учител общообразователен предмет

Павлина Петрова Радева

главен учител чужд език І-ІV клас

Петя Георгиева Георгиева

учител общообразователен предмет

Петя Димова Тодорова

ръководител направление ИКТ

Петя Иванова Борисова

учител І-ІV клас - ЦДО

Румяна Димитрова Дончева

старши учител І-ІV клас

Румяна Сотирова Койнова

старши учител I-IV клас - ЦДО

Светла Бончева Динева

старши учител, ресурсен

Светлана Иванова Генчева

учител, ресурсен

Севдена Иванова Сапунджиева

учител ПГ

Антоанета Динева Василева

учител І-ІV клас - ЦДО

Стефка Манова Стефанова

старши учител І-ІV клас

Танка Господинова Тачева

старши учител общообразователен предмет

Таня Костадинова Стоянова-Петкова

психолог, училищен

Тоня Желева Камбурова

учител спортна подготовка

Фани Петрова Русинова

учител І-ІV клас - ЦДО