Ние полагаме основите - вие постигате мечтите си!

Колектив

АДРИАНА ВЕНКОВА ДИМОВА

учител общообразователен п-т

АНГЕЛ  ПЕТКОВ  КАТАНОВ

старши учител общобразователен п-т

АНГЕЛИНА ГАНЧЕВА НУНЕВА

старши учител І-ІV кл

ВАНЯ ДЕЧКОВА ЛАЗАРОВА

учител І-ІV кл.

ВАНЯ ИВАНОВА КОЛЕВА

старши учител І-ІV кл.

ВИОЛЕТА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА

старши учител І-ІV кл.

ГИНКА ПЪРВОВА МАНОЛОВА

старши учител І-ІV кл - ЦДО

ДИМКА НЕДЯЛКОВА МАРКОВА

старши учител

ЗЛАТАНА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА

старши учител І-ІV кл.

ЗЛАТИНКА СТОЯНОВА НЕЙКОВА

старши учител І-ІV кл.

ЗОЯ ЯНКОВА КОЛЕВА

учител І-ІV кл.

ИСКРА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА

учител І-ІV кл. - ЦДО

ЙОАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

учител І-ІV кл. - ЦДО

МАРИЕТА  ДИНКОВА  АНГЕЛОВА

учител І-ІV кл. - ЦДО

МАРИЯ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА

старши учител общобразователен п-т

МИЛЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

старши учител общобразователен п-т

НАДКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

старши учител І-ІV кл.

НЕДЯЛКА ЗЛАТЕВА ГЕОРГИЕВА

старши учител І-ІV кл.

ПАВЛИНА ПЕТРОВА РАДЕВА

главен учител

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

учител общообразователен п-т

ПЕТЯ ДИМОВА ТОДОРОВА

учител общообразователен п-т

ПЕТЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

учител І-ІV кл. - ЦДО

РУМЯНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА

старши учител І-ІV кл.

СВЕТЛА БОНЧЕВА ДИНЕВА

старши учител І-ІV кл.- ЦДО

СВЕТЛА ИВАНОВА МАНОЛОВА

ЗДУД

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

учител І-ІV кл. - ЦДО

СЛАВЕНА ЗЛАТЕВА ПОПОВА

старши учител общобразователен п-т

СТЕФКА МАНОВА СТЕФАНОВА

старши учител І-ІV кл.

ТАНКА ГОСПОДИНОВА ТАЧЕВА

старши учител общобразователен п-т

ТОНЯ ЖЕЛЕВА КАМБУРОВА

учител спортна подготовка

ФАНИ ПЕТРОВА РУСИНОВА

учител І-ІV кл. - ЦДО

НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ЛЕНОВА

учител общообразователен п-т

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

логопед

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

учител, ресурсен

СЕВДЕНА ИВАНОВА САПУНДЖИЕВА

учител ПГ