Юбилей

06.11.2010 22:06

През месец май ІХОУ "Веселин Ханчев" ще отбележи своя 45-годишен юбилей.

—————

Назад