Логопед

Логопедията или как да преодолеем нарушенията в говора

Когато дете или възрастен, по една или други причина, имат проблеми с гласа, изговарянето, езиковото развитие или са загубили своите говорни умения, способността да пишат и да четат, то те имат логопедичен проблем. Специалистът, с когото трябва да се посъветвате, е логопедът. От него ще получите професионална консултация и назначаване на подходяща терапия на проблема.

Какво е логопедията?                                
Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, както и разработва терапевтични методи за преодоляването им.

Какво представляват нарушения на комуникацията?

Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително при четене и при писане, както и в невербалното изразяване като жестове и мимики.

Какви са най-честите нарушения?
Често срещани нарушения, обект на речево-езикова терапия в логопедичния кабинет  деца са:
Артикулационни нарушения (дислалия) - нарушение на звукопроизношението при запазен слух, нормален интелект, липса на парализи или малформации на артикулаторните органи.
Абнормално забавяне или забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия)
Езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на ЦНС - нарушение в езиковото развитие при деца
Специфични нарушения на способността за учене (дислексия)
Комуникативни проблеми при когнитивни нарушения (внимание,
памет и др.)
Корекция на нарушенията в писането и на четенето.
Диагностика на готовността на децата за училище.

Кога е необходимо да заведем детето си на логопед?
Няма определена възраст, на която детето да се заведе на логопед. Важно е родителите да проследяват говорното развитие на детето, неговите артикулационните спобосности дори преди навършването на една година. Често нарушения могат да бъдат установени в много ранна детска възраст, дори преди тръгване на детска градина и тогава да започнат посещенията при логопед.
Обикновено до 6-годишна възраст децата имат проблеми с произнасянето на определени звуци /р, л, с, ш, ц/. Този дефект на артикулацията често отшумява с времето, но понякога в първи клас проблемът преминава в писането. Ето защо, е хубаво при констатирано нарушение на говора, преди детето да тръгне на училище да се посети логопедичен кабинет и да се извърши диагностика за готовността на детето.

Къде мога да потърся специализирана помощ?

photo frames

В девето основно училище „Веселин Ханчев„ от 17 години функционира логопедичен кабинет, в който логопедът е едновременно диагностик, психолог и педагог. Той установява причините, вида и степента на езиково - говорно нарушение, поставя диагноза, избира и прилага адекватна терапевтична програма за преодоляването му като използва индивидуален подход към всяко дете.

Нейното име е Мария Георгиева.

Работно време:

понеделник, сряда, петък

8,00-10,00          10,30-12,15

вторник, четвъртък

13,00-15,00         15,30-16,30

петък

Консултации с родители

8,00-8,45