Ние полагаме основите - вие постигате мечтите си!

    Фотогалерия


 

Image Hosted At MyspaceGens

Image Hosted At MyspaceGens

Image Hosted At MyspaceGensImage Hosted At MyspaceGensImage Hosted At MyspaceGens


   На 21 април 2016г се проведе спортен празник по случай 50-годишния юбилей на училището. В него взеха участие вокалната група и мажоретният състав на училището. Деца от първи а клас представиха обичая "Лазаруване". Наградени бяха спечелилите кункурсите за поезия и рисунка. В двора на училището бе засадено юбилейно дръвче. Празникът завърши със състезания между класовете във випуските. Всички участници получиха награди.

Още снимки от събитието.