Училището разполага с :

•             просторни южни класни стаи, отоплявани с газ

•             две компютърни кабинета, свързани с Интернет

•             кабинет за чуждо езиково обучение в начална степен

•             зала за художествено творчески изяви

•             логопедичен кабинет

•             медицински кабинет и квалифицирано медицинско лице

•             ресурсен кабинет за подпомагане на деца със СОП

•             обширен физкултурен салон и фитнес

•             бюфет и столова