50 години Девето основно училище "Веселин Ханчев"


Ден на таланта

Отбелязването на 50-годишния юбилей на училището стартира с провеждане на Ден на таланта.

Снимки от събитието!