Графици за учебна 2016 - 2017 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ -kontrolni I srok.pdf (219,3 kB)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ІІ-я ЧАС НА КЛАСА -  CHK 2.pdf (197,8 kB)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП - grafik BDP.pdf (182,7 kB)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП - grafik SIP.pdf (177,2 kB)

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ - grafil konsultacii.pdf (204,6 kB) 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И КАБИНЕТИ - кл.стаи и кабинети 16-17.pdf (198,6 kB)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК- programa1-4klas.pdf (150232) ,programa-5-7-kl-1-17-18.pdf (136,9 kB)