Обществен съвет


На 01.12.2016г от 18:00 часа в IX ОУ"Веселин Ханчев" се организират родителски срещи по класове със следния дневен ред:

1. Анализ на успеха и дисциплината в клас.

2. Избор на представители на родителите за участие в обществен съвет.